Tổng đài iPECS_UCM

  • Khả năng mở rộng không giới hạn bằng cách kết nối nhiều máy chủ
  • Hỗ trợ tối đa 60.000 người dùng với 255 chi nhánh độc lập
  • Dung lượng lớn từ 2K lên tới 4K/10K/30K/60K (port)
  • Máy chủ (Call server) có thể dùng của (IBM/ DELL/ HP) hoặc của chính hãng (UCM-S2K)
  • Kiến trúc mạng linh hoạt và đơn giản Module dựa trên All-IP
  • Khả năng sống sót cục bộ với một loạt các máy chủ cuộc gọi cục bộ
  • Có dự phòng nóng (Act/Sby) và địa lý (Geographic Redundancy)
  • Nhiều tùy chọn thuê bao đầu cuối: Analog, Digital, IP, SIP, UC-Softphone, DECT, WIFI
  • Hỗ trợ kết nối nhiều loại trung kế: C/o, R2, PRI, SS7, VoiP(SIP), E&M