Tổng Đài Ericsson-LG CM

  • Khả năng mở rộng không giới hạn bằng cách kết nối nhiều máy chủ
  • Hỗ trợ tối đa 30.000 người dùng với 255 chi nhánh sinh tồn tại địa phương; S2K / S4K / S10K / S30K
  • Hỗ trợ người thuê tối đa 254
  • Máy chủ cuộc gọi iPECS UCP có thể được sử dụng làm máy chủ cuộc gọi cục bộ
  • Hỗ trợ thiết kế mạng linh hoạt và đơn giản trên kiến ​​trúc mô đun dựa trên All-IP
  • Khả năng sống sót cục bộ với một loạt các máy chủ cuộc gọi cục bộ
  • Dự phòng địa lý để tối đa hóa khả dụng của dịch vụ
  • Nhiều tùy chọn dự phòng bao gồm Máy chủ cuộc gọi / LAN / Điều khiển / Đơn vị nguồn