Tổng đài iPECS_eMG80

  • Tổng đài Ericsson-LG eMG80 dung lượng tối đa 140 Port.
    • Cấu hình mặc định: 4 C/o, 8 máy nhánh, 2 Softphone, 2 kênh lời chào
    • Mở rộng 2 khung lên tới: 32 C/o, 64 máy nhánh và 8 Softphone (license)
  • Kết nối điện thoại đầu cuối: Digital, IP, Analog và UC Softphone
  • Lập trình thông qua giao diện web thân thiện với người sử dụng.
  • Hỗ trợ kết nối với các trung kế: C/o,E1(PRI/R2)*,VoiP(SIP)
  • Networking mở rộng lên tới 250 sites