Tổng Đài Ericson-LG EMG80

-Tổng Đài LG-Ericsson EMG80 sử dụng tối đa 140 Port.

-Khả năng kết nối điện thoại IP và Analog

– Lập trình thông qua giao diện web thân thiện với người sử dụng.

– Khả năng kết nối với trung kế E1, Pri, Sip-Trunk