Tổng đài iPECS_UCP

 • Tổng đài Ericsson-LG UCP là dòng tổng đài thuần IP, có 3 loại như sau:
  • UCP-100: mặc định (50 port), mở rộng tối đa (200 port)
  • UCP-600: mặc định (100 port), mở rộng tối đa (600 port)
  • UCP-2400: mặc định (600 port), mở rộng tối đa (2400 port)
 • Kết nối điện thoại đầu cuối: Digital & Analog thông qua các Gateway tương ứng
 • Kết nối điện thọai đầu cuối: IP-Phone & UC Softphone
 • Lập trình thông qua giao diện web thân thiện với người sử dụng.
 • Hỗ trợ kết nối với nhiều loại trung kế: C/o,E1(PRI/R2),VoiP(SIP),E&M*
 • Chức năng quản lý Khách sạn kết nối PMS (license)
 • Chức năng dự phòng nóng (UCP-600 / UCP-2400)
 • Networking mở rộng lên tới 250 sites