Tổng đài Panasonic KX-TDE600

– Khung chính tổng đài bao gồm: Card IPCMPR có sẵn 2 port LAN, khe cắm card DSP, 10 khe mở rộng vật lý dùng cho card CO, EXT hoặc card Option, 8 khe ảo dùng cho 4 IP Trunk, 4 IP Ext.

– Có sẵn 2 kênh DISA và Voice Mail SVM2.

– Xuất cước qua mạng LAN.

– Có khả năng nâng cấp chuẩn SIP (IP Ext và IP Trunk).

– Có khả năng mở rộng tối đa 960 điện thoại máy nhánh thường (SLT).

– Có khả năng mở rộng tối đa 160 điện thoại IP máy nhánh số IP-PT.

– Có khả năng mở rộng tối đa 128 điện thoại IP máy nhánh (Chuẩn SIP).

– Có khả năng mở rộng tính năng gọi điện thoại không dây (Wireless) tối đa 128 máy nhánh.