Panasonic KX-NSX1000

+ 960 trung kế – 2000 máy nhánh IP

+ Tính năng ghi âm

+ Tính năng Call Center

+ Tính năng Remote Extension

+ Tính năng kết nối đa điểm

+ Tính năng Smart Desk

+ Tính năng dự phòng 1+1 Redundancy

+ SIP Trunking

+ Tính năng kết nối trạm phát sóng không dây

+ Tính năng Unified Message