Giải pháp Quản lý tập trung của Tổng đài iPECS

iPECS-NMS: “Giải pháp quản lý Tập trung”

iPECS Network Management Solution (NMS) là một công cụ hữu hiệu. Dùng để quản lý các thông tin lỗi và quản lý trạng thái thời gian thực. Duy trì các thống kê và cơ sở dữ liệu cuộc gọị trong các ứng dụng iPECS. IPECS-NMS là một ứng dụng dạng web cho phép các nhà quản lý có thể truy cập NMS thông qua Internet Explorer từ PC truy cập từ xa. IPECS-NMS cung cấp dịch vụ lên tới 1000 iPECS Call Server. Khai thác chuẩn SMNP ( Simple Netword Management Protocol) để xác định và ngăn chặn khi lỗi xảy ra.

Thông báo lỗi mail cho phép người quản lý mạng có thể xác định lỗi trong thời gian thực. Vì vậy có thể xử lý các sự kiện bất thường trước khi ảnh hưởng tới dịch vụ.

Với giải pháp quản lý tập trung iPECS-NMS của tổng đài iPecs:

Nhà quản lý viễn thông có thể rà soát lại trạng thái thời gian thực của tất cả các thiết bị và kênh kèm theo Call Server bằng cách các sư kiện lỗi luôn được nổi lên bằng các  dấu hiệu nhanh. NMS giữ cơ sở dữ liệu của tất cả các call Server. Cho phép truy cập trực tiếp tới từng quản trị web Server cho các chức năng nhập thêm, loại trừ và thay đổi từ xa. Thay vì truy cập quản trị web tới từng call Server và giải quyết bằng nhiiêù ID và mật khẩu. Người quản lý có thể tải lên hoặc tải xuống cơ sở dữ liệu đa hệ thông. Hoặc nâng cấp phần mềm NMS chỉ bằng một vài click chuột..

iPECS-NMS theo dõi, giám sát và lưu trữ lưu lượng truy cập và thống kê (cước) SMDR từ mỗi máy chủ được đăng ký. Phân tích các cuộc gọi (SMDR) và số liệu thống kê lưu lượng truy cập được trình bày trong cả hai định dạng đồ họa. Và danh sách (list) sẽ được sử dụng để lập kế hoạch nguồn lực của công ty. Chọn station, đường dây, thời gian, vv để xác định các báo cáo mà bạn cần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *